Діоксини та біфеніли

реферат

1.1 Структура

Діоксином в органічній хімії називають шестичленний цикл, в якому два атоми Карбону звязані двома етиленовими містками. В токсикології під терміном "діоксин" розуміють 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-діоксин (2,3,7,8-ТХДД), який є найбільш токсичним представником групи надзвичайно небезпечних ксенобіотиків із числа поліхлорованих поліциклічних сполук, до яких відносяться дибензо-п-діоксини (ПХДД), дибензофурани (ПХДФ) и біфенили (ПХБ).

Рис. 1. Структурні формули найбільш токсичних діоксиноподібних речовин.

Дибензо-n-діоксини відносяться до гетероциклічних полі хлорованих сполук, в структурі яких присутні два ароматичних кільця, звязаних між собою двома кисневими містками

Дибензофурани містять один атом кисню

Всього відомо 210 таких сполук, з яких 75 відноситься до полі хлорованим діоксинам, а 135 - до фуранів.

Делись добром ;)